פרויקטים

גבעת משואה

תמונה במסגרת
divider

פתחנו, הוספנו, שימרנו

הכנסנו את כל הנוף

בגוונים של סגול וכחול

ומטבח ללא סוף